0877252602

д-р Мобаракшах

диагностика

Консултация, включваща ултразвукова съдова диагностика

 

Преди да бъдат очертани най-добрите възможности за лечение за вас, първо трябва да определим основната причина за вашите артериални или венозни проблеми.

как протича консултацията?

\

Дискусия и преглед по документи

Консултацията ще започне с разговор относно вашите проблеми с артериите или вените (независимо дали са козметични, симптоматични или и двете). Ще обсъдим и предишната ви медицинска история, включително всяко предишно лечение на вашите съдови заболявания, които може да сте имали.

\

Преглед с ултразвук

След това ще ви бъде направено ехо-доплерово изследване на цялостната венозна и артерална система на вашето тяло,  за да се проследи  функцията  и наличието на проблеми.

\

План за вашето лечение

По време на консултацията ще обсъдим с вас директно резултатите от направените ви изследвания и възможностите за лечение, подходящи за вас, включително ползите и рисковете. Ще ви бъде изготвен цялостен план за лечение.

изследвания

\

Ултразвукова съдова диагностика

Ехо-доплеровото изследване е безболезнен, бърз и неинвазивен тест.

Сканирането прецизно картографира анатомията (как изглеждат вените и артериите) и физиологията (как работят, например посока на кръвния поток).

Чрез цветният дуплекс тест може да се открият  други важни характеристики като допълнителни сегменти за рефлукс и варианти на нормална анатомия, които могат да променят оптималния план на лечение.

Дори при най-невинните паякообразни вени е важно да се провери за повреда на клапата и рефлукса, тъй като лечението на всякакъв вид венозен проблем, без решаването на оснвната причина, ще се провали. Може да има успех в краткосрочен план, но проблемът ще се повтори и ще се влоши.

При някои пациенти се налага извършването на допълнителни изследвания за съдова диагностика като конвенционална ангиография, КТ ангиография и ЯМР ангиография.

\

Конвенционална ангиография

Ангиографията е ренгенологичен метод, при който кръвоносните съдове, които не са видими при обикновено ренгеново изследване, се визуализират от контрастна течност, която е била инжектирана директно в кръвния ток.

\

КТ ангиография

КТ ангиографията е вид ренгеново изследване, който комбинира компютърно – томографско сканиране с инжектиране на контраст, за да се получат снимки с напречно сечение на кръвоносни съдове и тъкани в част от тялото ви.  Изследването е минимално инвазивно.

КТ ангиографията се използва за откриване на аневризми, стеснения на съда, травми, малформации, при съмнения за атеросклероза,  дисекация  на аортата и др. 

\

Магнитно-резонансна ангиография

Магнитно-резонансната ангиография е неинвазивно изследване на кръвоносните съдове с или без използване на контраст. Предимство е неговата безопасност и получаването на триизмерни образи. При ЯМР ангиография чрез силно магнитно поле и пулс от радиовъни се създава изображение на кръвоносните съдове в тялото. Чрез ЯМР ангиографията може да се получи информация, недостъпна за останалите методи за образна диагностика (ултразвук, ренгенография, компютърна томография).